LoanStep Fakturaskyddsförsäkring är en frivillig gruppförsäkring som täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc. upp till 3 000 kr per månad, vid ofrivillig arbetslöshet och arbetsförmåga. Försäkringen gäller från och med den 31:a dagen av arbetslöshet eller arbetsoförmåga i upp till 12 månader. Du tecknar försäkringen i själva ansökningsflödet förutsatt att du uppfyller alla anslutningskrav. Information om villkoren för försäkringen hittar du här.