För att återbetala ditt Lunar lån smidigt rekommenderar vi att du väljer att göra det via autogiro. Du aktiverar autogiro väldigt enkelt i det inloggade läget. Välj ett konto som dina dragningar ska ske ifrån och bekräfta valet så är ditt autogiro igång. 

Viktigt att se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot när det är dags för en autogirodragning. 

Bra att känna till: om du kommer återbetala ditt lån från din internetbank kommer varje avi ha ett och samma OCR-nummer under hela löptiden. Om du har flera lån, tänk på att varje lån har ett unikt OCR-nummer.